Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu – Hứa Kim Tuyền , T.R.I – Hợp âm F – AMEE,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[F] Khi gặp anh là [C] thời gian bỗng dưng lặng im
[Dm] Nghe nhịp tim khẽ [Bb] rung lên từng hồi em bối rối
[F] Ôi giồi ôi! Hình [C] như em lỡ rơi vào [Dm] đây
Vào tình yêu tình yêu [Bb] với anh này
 
[F] Baby tell me. Do you really like me
[C] Baby tell me. Do you really need me
[Dm] Thế gian kia có bảy tỉ người
Mà [Bb] trái tim em chỉ cần nụ cười anh
 
Baby baby [F] muốn sao đây muốn [C] sao đây
Baby baby [Dm] muốn sao đây [Bb] yêu không yêu hãy nói một lời
[F] Tính sao đây tính [C] sao đây.
Baby baby m[D] tính sao đây. [Bb] Yêu thì yêu không yêu thì
 
[F] YÊU ~ [C] YÊU ~ [Dm] YÊU ~ [Bb] Yêu thì yêu không yêu thì
[F] YÊU ~ [C] YÊU ~ [Dm] YÊU ~ [Bb] Yêu thì yêu không yêu [F] thì [C] [Dm]
[Bb] Yêu thì yêu không yêu thì [F] [C] [Dm]
[Bb] Yêu thì yêu không yêu thì
 
[F] This is A M E E ba[C] by do you wanna play with me
[Dm] Anh ơi anh đi loanh quanh chẳng cẩn [Bb] thận tẹo nào mà rơi vào tim em [F] đây
Em thì hay viết [C] bản tình ca da diết
[Dm] Mà sao hợp âm thì ít mà [Bb] em lại thấy hợp anh thì nhiều
[F] Người ta thường nói gần mực thì [C] đen gần đèn thì sáng
[Dm] Mà sao gần anh đầu em cuồng [Bb] quay chẳng biết là đêm hay ngày
[F] Chắc là, em [C] say, say từ giây ban đầu
[Dm] Em đâu biết uống nên do anh [Bb] hết anh chịu trách nhiệm đi
 
[F] Baby tell me. Do you really like me
[C] Baby tell me. Do you really need me
[Dm] Thế gian kia có bảy tỉ người
Mà [Bb] trái tim em chỉ cần nụ cười anh
 
Baby baby [F] muốn sao đây muốn [C] sao đây
Baby baby [Dm] muốn sao đây [Bb] yêu không yêu hãy nói một lời
[F] Tính sao đây tính [C] sao đây.
Baby baby m[D] tính sao đây. [Bb] Yêu thì yêu không yêu thì
[F] YÊU ~ [C] YÊU ~ [Dm] YÊU ~ [Bb] Yêu thì yêu không yêu thì
[F] YÊU ~ [C] YÊU ~ [Dm] YÊU ~ [Bb] Yêu thì yêu không yêu [F] thì [C] [Dm]
 
LÊN 3/2 TONE
Baby baby baby [G#] chỉ yêu em chỉ [D#] yêu em
Baby Baby [Fm] chỉ yêu em. [C#] Yêu em thôi chẳng thoát được rồi
[G#] Cứ tin em, cứ [D#] tin em.
Baby baby [Fm] cứ tin em [C#] Yêu thì yêu không yêu thì
[G#] YÊU ~ [D#] YÊU ~ [Fm] YÊU ~ [C#] Yêu thì yêu không yêu thì
[G#] YÊU ~ [D#] YÊU ~ [Fm] YÊU ~ [C#] Yêu thì yêu không yêu thì [G#] yêu [D#] [Fm]
[C#] Yêu thì yêu không yêu thì [G#] Yêu

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: