Vội – Nguyễn Quốc Việt – Hợp âm Am – Nguyễn Quốc Việt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Đôi khi thấy mình [Em] hòa vào
nhịp sống [F] Sài Gòn nhanh thật [G] nhanh.
[Am] Mỗi sáng thức giấc mặt [Em] trời chưa kịp
thấy [F] phải mở [G6] mắt lên trường [Am] thôi.
 
[Am] Tan học thì phải chạy [Em] liền chổ làm
khác, [F] quần quật vãn đã 10 giờ [G] đêm.
[Am] Khi giờ muốn có một [Em] người chung
ngồi uống [F] cà phê [G6] cũng khó rằng [Am] ơi.
 
[F] Tôi ngót [G6] nghét trở [Am] về.
[F] Và lại [G6] hết một [Am] ngày.
 
Bridge:
[F] oh [G] oh [Am7] Oh
[F] hah [G] hah [Am] hah
[F] oh [G] oh [Am7] Oh
[F] hah [G] hah [Am] hah
 
Đk:
Rồi [F] ngày hôm sau vẫn [G] thế chẳng kịp [Em] nghĩ quá [Am] nhiều.
Về [F] tương lai hay trầm [G] ngẫm về quá [Am] khứ.
 
Dần [F] dần không thấy tình [G] yêu chẳng cảm [Em] thấy vô [Am] vị.
Mệt [F] nhoài có cái [G] lo cho ngày [Am] mai.
 
Dòng [F] đời tôi trôi vội [G] vã sao kịp [Em] với dòng [Am] người.
Chạy [F] đua đi cho [G] nhanh bằng thời [Am] gian.
 
Mỉm [F] cười tay đôi cuộc [G] sống không cảm [Em] xúc vui [Am] buồn.
Chẳng [F] ai có biết [G] ai tồn tại [Am] không.
Cuộc [F] đời như bánh [G] xe quay vội [Am] thôi.
 
[F] oh [G] oh [Am] Oh
[F] hah [G] hah [Am] hah
[F] oh [G] oh [Am] Oh
[F] hah [G] hah [Am] hah

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: