Vô tình ❤️ Bài viết Vô tình


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0) [Am] Cám ơn mặt [F] trời cho tôi một [Dm] chiều
[Am] Cám ơn cuộc [F] đời cho tôi một [Dm] người
[F] Người bước vào đền trong tim ta [G] im vắng
[F] Chiều bước vào đền cho tim ta chút [Dm] nắng

[Am] Rồi người cứ vô tình người [G] đi
[Em] Rồi chiều cứ vô tình chiều [F] qua
[Am] Rồi người cứ vô tình người [G] xa
[Em] Rồi chiều cũng vô tình chiều [Am] quên

[F] Giữ sao được người đi qua [Dm] cuộc đời
[F] Giữ sao được chiều đi qua [C] mặt trời
Người cứ [Dm] đi người mang theo [E7] bóng
Chiều cứ [Dm] qua chiều mang theo [E7] nắng

[Am] Cám ơn mặt [F] trời cho tôi một [Dm] chiều
[Am] Cám ơn một [F] chiều cho tôi một [Dm] người
[Am] Cám ơn một [F] người cho tôi một [Am] lần biết yêu

Giữ sao người đừng [G] đi? [Em] Giữ sao chiều đừng [Am] qua?
Giữ sao người đừng [G] xa? [Em] Giữ sao chiều đừng [Am] quên?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *