Về đâu những con đường (Phan Nguyên Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] [Am] -[Em] [Em] -[Dm] [G] -[C] [E7]
[Dm] [G] -[Dm] [Am] -[F] [Dm] -[E7] [Am]

Có con [Am] đường đi quanh đời [E] ta
Có con [G] đường loay hoay chỗ [F] nằm
Có con [C] đường về xóm vắng xa [E] xôi

Có con [Am] đường u mê đời [Em] ta
Có con [Am] đường nâng niu ân [Dm] cần
Có con [Am] đường là những bước chân quen [E7]

Có ai đứng ngoài [Am] kia khi trời còn mưa [Dm] rơi
Có ai khóc chiều [Am] nay, cho đời buồn quanh [G] đây [E7]
Trong câu [F] kinh dâng lòng độ [Dm] lượng
Xin cho [F] đời là những thứ [Am] tha [E7]

Có con [Am] đường cho ta tìm [E] nhau
Có con [G] đường hôm xưa ngỡ [Dm] ngàng
Bước chân [C] về còn những ước mơ [E7] xa

Có con [Am] đường hoang vu tình [E] xưa
Có con [Am] đường vang câu kinh [Dm] chiều
Có con [Am] đường đầy nước mắt ăn năn

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: