31658722400_8c05f98cf4_o-1.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[yotuwp type="keyword" id="31658722400_8c05f98cf4_o-1.jpg" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *