22548792_1613509128708444_4013827623367789367_o.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Prev 1 of NAN Next
Prev 1 of NAN Next Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *