Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đối, bổ sung?


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)


Lượt xem: 0

Văn bản pháp luật nào sau đây liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đang được xem xét sửa đối, bổ sung?

A. Bộ Luật Lao động năm 2019
B. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
C. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
D. Luật Việc làm năm 2013

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *