Tuổi thôi nôi Sheet ❤️ Bài viết Tuổi thôi nôi Sheet


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0) Ngày con [Am] tròn cái tuổi là tuổi thôi nôi
Tay nâng niu một tháp một [D] tháp cái tuổi [G] nào
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Ngàn hoa nở trên luống [Am] cày
Cho con [Em] còn một tuổi thôi [Am] nôi.

Mừng mừng [D] con một [A] chuỗi trăng [D] sao
Một [A] câu hát ca dao thật buồn
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Bên kia [D] sông nắng dậy đỏ [Am] bờ
Mừng [D] con một [A] tuổi
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Một con sáo bay sổ [Am] lồng
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Ngày con [Am] tròn cái tuổi tuổi thôi nôi
Ôm trong [D] tay súng lạnh rợn [Am] người
Mừng [D] con một [A] tuổi
Ôi cái [Am] tuổi cái tuổi ngọc [D] ngà
Dòng dây kẽm gai buông [Am] dài
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

Mừng mừng [D] con một [Am] dãy quê [D] hương
Và đàn chim trắng tung bay khắp [Am] trời
Cho con [Em] tròn một tuổi thôi [Am] nôi

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *