Tủi bước quay về (Nguyễn Tâm Hàn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Lòng người như ngày [Em] rơi
Nhìn [Am] theo bóng chim [B7] trời
Vươn cánh về đâu [Em] tá
Nhoà [B7] trong ánh dương [Em] phai.

Hồn chìm khung trời [Em] xưa
Bờ [Am] ao khóm tre [B7] già
Trong khói chiều thơm rạ
Mùi hương ấp tình [Em] quê.

Mùi hương ấp tình [B7] quê
Bông lúa thơm ngày [Em] mùa
Vui tiếng ca câu [D] hò
Giờ [B7] tôi đã ra [Em] đi
Đời nơi chốn xa [B7] xôi
Niềm yêu vẫn trong [Em] tôi

Ngày [Em] xưa vòng [B7] tay ôm mẹ [Em] thuơng
Ủ [B7] đêm đông lạnh [Em] lùng
Giờ [Am] đây tâm vời chốn quê [B7] xưa
Trong cõi lòng tê tái
Đâu bóng hình Mẹ [B7] yêu
Tủi ngăn bước quay [Em] về

Từng chiều tôi ngồi [Em] đây
Vời [Am] theo hướng quê [D] nhà
Từng chiều tôi ngồi [B7] đây
Hồn nơi chốn xa xôi
Từng chiều tôi ngồi đây
Niềm thương nhớ khôn nguôi
Thương [C] nhớ khôn [Em] nguôi .

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: