Tựa nương nơi Chúa (Giang Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0)

1. Đời con tựa [Dm] nương nơi [C] Chúa tình [F] thương
Trong cánh tay [Gm] Ngài con tìm ẩn [Am] thân
Tình yêu Thiên [Bb] Chúa cao [C] quý dường [F] bao
Che chở thân [Gm] con đã [Am] bao đêm [Dm] trường

ĐK: [Dm] Khúc hát con [C] dâng lên
Là khúc tri [Gm] ân ân tình [A] Chúa
[Bb] Kiếp sống con [Am] mong sao
Đền đáp ơn [Gm] cao Chúa đã [A] thương che chở dắt [Dm] dìu

2. Từ trong hư [Dm] vô Chúa [C] đã chọn [F] con
Đã mến thương [Gm] con tác tạo tấm [Am] thân
Ngài yêu thương [Bb] con nuôi [C] dưỡng đời [F] con
Luôn mến thương [Gm] con phúc [Am] ân dư [Dm] tràn

3. Gặp bao giông [Dm] tố sóng [C] gió hiểm[F] nguy
Con chẳng lo [Gm] gì có Ngài ở [Am] bên
Tình yêu Thiên [Bb] Chúa che [C] chở đời [F] con
thoát những nguy [Gm] nan sống [Am] trong an [Dm] bình

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: