Trường Vũ – Lá Thư Đô Thị (Tuấn Lê)-[Wed, 20 Sep 2023 01:06:52 +0000]


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trường Vũ – Lá Thư Đô Thị (Tuấn Lê)

Lá Thư Đô Thị (Tuấn Lê)
Trường Vũ
Hòa Âm: Tùng Châu
Live with Brother’s Band
Live Show Mai Thiên Vân – Nhật Ký Đời Tôi

#thuynga #truongvu #bolero
©2017 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: https://www.instagram.com/thuynga_official/
☞ Thuy Nga Youtube: http://thuynga.online/ThuyNgaParisByNight
☞ Hài Official: http://thuynga.online/haiofficial
☞ Thuy Nga Karaoke: http://thuynga.online/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy Nga Radio: http://thuynga.online/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://thuynga.online/NguyenNgocNganOfficial
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

[yotuwp type="keyword" id="Trường Vũ – Lá Thư Đô Thị (Tuấn Lê)-[Wed, 20 Sep 2023 01:06:52 +0000]" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: