Trước mộ cha (Phú Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Một mình [Em] con trước mồ [B] cha
Chiều chưa xuống [Em] đã sương sa ướt [C] đầm
Cha [Am] nằm một cõi xa [Em] xăm
Hắt hiu nắm [G] cỏ âm thầm nắng [B7] mưa

Thoảng cơn gió từ ngàn [Em] xưa
Bao nhiêu buốt [B] lạnh lùa vào tim [Em] con
Đôi [Am] mươi năm tháng mỏi mòn
Bao vinh nhục [C] cũng chỉ còn hư [B] không

Cha [Em] nằm giữa cõi mênh [Am] mông
Trên mồ gió [B] với những tàn ngẩn [Em] ngơ
Dòng [Am] sông vẫn chảy bơ [G] vơ
Cõi đời cát [B] bụi mịt mờ cha [Em] ơi

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: