Trở về nơi đó (Sơn Tùng M-TP) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C]

[G] Khi tôi xưa còn [D] bé thơ
Luôn đầu têu những trò [Em] nô đùa bị cha lấy roi [C] đánh đòn
Rồi thời gian [G] trôi, cho tôi từng ngày [D] lớn lên
Làm sao có thể quên [Em] được bàn tay hơi [C] ấm gắn bó

Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể

Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ
Nơi cất giữ làm sao [G] quên

[G] Vì nơi đây tôi [D] sinh ra
Và là nơi tôi đã [Em] quen đầy ắp những tiếng [C] cười đùa
Đầy ấp những nỗi [G] niềm nửa đời bạc đầu [D] nuôi con
Tình cha sao khó [Em] quên tận sâu trong tôi [C] chỉ muốn được

Vượt ngàn [G] gió với nắng mưa bay [D] trên đầu
Trờ về [Em] với góc phố, trở về [C] với cha già
Trờ về [G] với những kí ức như lúc [D] ban đầu
Tôi nhận [Em] ra Làm sao [C] tôi có thể

Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ
Trở về nơi [G] đó hu wơ ơ [D] ờ
Trở về nơi [Em] đó hu wơ ơ [C] ờ
Nơi cất giữ làm sao [G] quên

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: