Trở về cát bụi (Tiến Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ta vẫn [Am] coi đời như cuộc viễn du
Dù đi [G] mãi không tìm ra [C] lối về
Đâu bước [Am] chân xưa hằn trên cát [E7] bụi
Thời gian nỡ đành sao [Am] xoá nhoà

Theo tháng [A7] năm ta tìm về [Dm] chốn xưa
Ôm nỗi [G] đau để xoá hết [C] hận sầu
Nhưng biết [E7] đâu vẫn còn nhiều ngang trái
Nên đành [Dm] về làm cát bụi [Am] mà thôi

Đời là cuộc [E7] viễn du để tình theo [Am] gió bay
Còn gì trong [Dm] tiếc nhớ [G] biết có ai [C] mong chờ
Một lần thôi có [Dm] nhau [G] cũng sẽ là [C] mãi mãi
[Am] Rồi xin làm cát [E7] bụi cát bụi của [Am] đời nhau

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: