Trên những tuyến đường quan họ (Nguyên Nhung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Cô gái xung [Am] phong hát câu quan [C] họ
Hát điệu gì [Dm] em, mà anh [G] thấy trên quê hương [Am] nhà
Thấy con sông [C] Cầu nước xanh mà biên [Am] biếc
Mây trắng mây [Dm] hồng ới hợ lam sắc [G] biếc trên trời [E7] cao

Em [G] là, em là con gái Cầu [D] Lim
Hát câu quan họ, để anh [Am] tìm
Anh tìm, anh tìm đến [C] nơi
Chứ tìm [G] em, em [E7] đã, đã đã [Am] đi rồi

Em đi [G] tới những con [C] đường mới [Am] mở
Câu dân [G] ca em vừa gửi [C] một nửa
Một nửa [E7] em mang [G] tới những [Am] tuyến đường

Giữa trưa [D] hè nắng thiêu cháy [Am] bỏng
Đất cày [G] lên hố bom thù sâu [C] thẳm
Mảnh bom [E7] gắm cả trong lòng [G] đất
Em vẫn [E7] say lên tiếng hát quê [Am] nhà

Tiếng hát [D] như lời em hò [Am] hẹn
Chiến thắng [D] về hội Lim anh trở [Am] lại
Em hát anh [C] nghe trên quê hương quan họ
Câu hát [G] nhắn người ơi người [E7] nhớ đến quê em
Người ơi, [D] nhớ [E7] đừng [Am] về

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: