Trái tim Việt Nam (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Bao nhiêu năm [Em] rồi, băm ba năm trời
Quê mình không được, một [G] ngày một ngày [Bm] vui
Bao nhiêu năm [Em] liền, băm ba năm liền
Quê mình không [G] được, một [Bm] ngày một bình [Em] yên

Quê hương đau [Em] lòng, con tim khôn cằn
Tháng năm mõi mòn, cầu [G] mong một ngày [Bm] mới
Chim bay trên [Em] đồng, hoa thơm trong lòng
Ước đâu có [G] nhiều một ngày, một [Bm] ngày một ngày [Em] thôi

ĐK: Cho tôi [G] xin tình [C] người, tình [Em] người Việt Nam anh em
[Bm] Ôi tình người càng thắm thiết [Em] thêm
Cho tôi [G] xin hòa [C] bình, hòa [Em] bình về trên quê hương
[Bm] Xóa vết thương trái tim Việt [Em] Nam

2. Bao nhiêu năm [Em] rồi, băm ba năm trời
Quê mình không được, một [G] ngày một ngày [Bm] vui
Bao nhiêu năm [Em] liền, băm ba năm liền
Quê mình không [G] được, một [Bm] ngày một bình [Em] yên

Em ta môi [Em] hồng, me ta lưng còng
Vái xin với trời, cầu mong một [G] ngày, một ngày [Bm] mới
Ôi bao nhiêu [Em] lòng, bao nhiêu năm ròng
Ngước đôi mắt [G] buồn cầu [Bm] mong một ngày [Em] vui

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: