Trại Giam Đồng Phú – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trại giam Đồng [Dm] Phú bao chàng trai rớt vô [Dm] đây
Thằng quê ngoài [Dm] bắc thằng trong nam cũng vô [Dm] đây
Các miền quê đó [Gm] đây,
một đại ca ngoài [A7] bắc cũng vô đây chung khóa [Dm] này
Thằng thua vụ [Dm] cướp đâm bà kia cướp [Dm] Dylan,
thằng chuyên lừa đảo,thằng thì chuyên bán heroin,
có bà kia bán [Gm] dâm,
còn bạn tui thì [A7] giết người trong cơn say men cay
Bao lớp [A7] trai vô đây chung [Dm] rồi nhưng sao không quay về,
tui ước [Gm] mong, mai vô đây [A7] rồi không như bao [Dm] người
Vì khi ra đi tui đã hứa với ba [Gm] tui,
rằng vô trong [A7] đây con sẽ cố gắng ba [Dm] ơi
Mà thời gian sao [A7] cứ trôi từ từ…
con nói một năm nữa con [Dm] về
Trại giam Đồng [Dm] Phú xây tường cao lớn quy mô,
hầm bô bể nước và người ăn sát bên nhau.
 
Chủ nhật ba má [Gm] lên..đồ ăn mình mà có [A7] mình cùng chia cho anh [Dm] em x3

[yotuwp type="keyword" id="Trại Giam Đồng Phú – Tùng Chùa (Điệu Bollero) – Hợp âm Dm – Tùng Chùa," ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: