Trả Lại Cho Anh


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Trả Lại Cho Anh
Ca sỹ: Tiêu Châu Như Quỳnh, ,, Điệu:chọn điệu

tone Tiêu Châu Như Quỳnh : A# 
(capo 3 chơi G) 
 
(1)[G]Anh làm tan [Bm]vỡ, [C]tan vỡ trái tim [D7]em 
[Gmaj7]Anh làm tan [Bm]nát, [C]tan nát những hy [D]vọng 
[Bm]Em gửi trao nơi [Em7]anh, [Bm]bằng tất cả những [Em7]chân thành 
[F]Nhưng anh vừa đánh mất nó [D7]rồi đấy 
 
(2)[G]Anh không còn [Bm]xứng đáng [C]là người em ở mỗi [D7]bên 
[Gmaj7]Sẽ không còn yếu [Bm]đuối và [C]còn nước [D]mắt rơi 
[Bm]Em ước sẽ [Em7]có một người làm [Bm]anh tan [Em7]nát rối bời 
[F]Anh sẽ là em, sẽ cảm nhận nỗi [D7]đau 
 
(3)Của em [G]này, trong phút [Em7]giây ấy 
Em đã ngội [C]nhận mọi thứ 
Em đã ngộ [Am7]nhận là anh rất[D7 ]yêu 
Rất yêu [G]em và làm tổn thương [Em7]em 
Những lời đường [C]mật anh nói 
Những điều [Am7]toàn là giả [D]dối 
Em [Cm]sẽ trả [D]lại cho [G]anh 
 
(Dao) 
(1) (2) (3) (3)