Tôn Nữ còn buồn (Trầm Tử Thiêng – năm: 1970) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Soạn theo phần trình bày của Như Quỳnh:

Sau cơn [C] mưa trời vẫn [Am] thế
Hương giang trong [Dm] cơn nước ngập bờ [Em] đê
Trời gieo bão lụt giữa [C] lòng, giữa lòng mùa [G] thu
Sau cơn [C] mưa trời vẫn [Am] thế
Sao em thương [Dm] đôi chân nửa đường [Em] đi
Dài thân tóc xoã vai [C] mềm giá lạnh từng đêm

Lụt [C] về làm sạch nương [Em7] ta
Ai đi ngăn [Eb] nổi gió mưa của [C] trời
Đường [Dm] mô Tôn Nữ sang [C] chơi
Áo trắng quên [Am] cười nát [Dm] cả sông [G] Hương

Sau cơn [C] mưa trời vẫn [Am] thế
Sao em luôn [Dm] mang nắng rải bờ [Em] đê
Tìm em tóc đẫy vai [C] mềm thương trọn một đêm

Qua bao [C] đêm người mơ [Am] suốt canh thâu
Mơ [Dm] trăng soi nửa đường [Em] câu
Bờ vai mấy nhịp thương [C] sầu của ngày biệt [G] ly
Yêu thương [C] ai mà thương [Am] nhớ không phai
Mưa [Dm] tuôn cách trở nghìn [Em] thu
Lệ [Dm] rơi in nhạt môi [C] hồng em gái miền Trung.

Thuyền [C] vừa vào cửa Thuận [Am] An
Hay tin Tôn [F] Nữ áo khăn mỉm [C] cười
Dù [Dm] mai con nước chưa [C] vơi
Mưa bão tơi [Am] bời vẫn về thăm [G] em

Sau cơn [C] mưa người chờ [Am] mong,
Thương [Dm] ai đêm đêm trăng rải đồi [Em] nương
Nhìn [Dm] em thắm lại môi [Am] hường
Thương trọn niềm [C] thương

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: