Tôn Kính Phật (Song of Homage To Buddha) – HỢP CA


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Tôn Kính Phật (Song of Homage To Buddha)
 • Ca sỹ: HỢP CA
 • Điệu:chọn điệu Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  tone gốc: C 

   
  Lời Việt: 
  Kính [C] lạy Đấng Vô Thượng 
  Người [Em] là cành hoa [Dm] sen 
  Nơi biển đời nhân [C] thế 
  Người [G7] là nguồn thương [C] yêu 
  Bao [F] dung khắp muôn [C] loài 
  Là [Em] mặt trời ban mai 
  Đem [G7] ánh sáng cho [C] đời 
  Dựng [Em] lại niềm tin [Dm] sâu 
  Nơi [G7] tăm tối u [C] sầu. 
   
  Quỳ [C] lạy bậc Chánh [F] Giác 
  Thầy của khắp trời [C] người 
  Lòng [E] từ bi bao [F] la 
  Cha [G7] lành chung bốn [C] loài. 
  Người [C] là một đại [Am] dương 
  Mà [F] con như giọt [C] nước 
  Người [D] là ngọn cao sơn 
  Mà [G7] con như hạt [C] bụi. 
   
  Con [C] xin đảnh lễ Người 
  Với [G7] trọn lòng thiết [Dm] tha 
  Quy [G7] Y và tôn [C] kính 
  Xin [F] đem trọn cuộc đời 
  Đi [Fm] theo bước chân [C] Người 
  Xa lìa bờ vô [Am] minh 
  Tìm [G7] về nơi Giác [C] ngộ 
  Xin [Em] theo trái tim [C] Người 
  Để trải lòng thương [G7] yêu 
  Bao dung khắp muôn [C] loài 
  Nam Mô Thích Ca Mầu Ni [Em] Phật. 
  [G7] Nam Mô Thích Ca Mầu Ni [C] Phật. 
   
  Lời Anh: 
  Our [C] Most Super Lord, 
  Ap – [Em] peared in the [Dm] world, 
  Lotus in the [C] sky. 
  He, [G7] who grants ca- [C] ring 
  Love [F] to all be- [C] ings, 
  Sun [Em] in the morning, 
  Shines [G7] above the [C] Earth. 
  HE, [Em] who brings be- [Dm] lief 
  To [G7] put out suffer-[C] ings. 
   
  We [C] all pay ho-[F] mage 
  To the great Bud- [C] dha, 
  With [Em] a boundless [F] love, 
  Fa- [G7] ther of the [C] world. 
  Buddha's a great [Am] sea, 
  We're [F] just droplet [C] in, 
  He's [D] a hight mountain, 
  We're [G7] just little [C] dust. 
   
  Our [C] heads down for Him, 
  Our [G7] hearts up to [Dm] Him, 
  We [G7] follow in [C] Him, 
  Here [F] are our whole lives, 
  In [Fm] His holly [C] steps, 
  Out of the dark-[Am] ness, 
  In [G7] to Enlight-[C] ment. 
  We [Em] learn how to [C] love 
  Form His compas-[G7] sion, 
  Fully every-[C] where. 
  Sakya Muni Bud-[Em] dha 
  [G7] Sakya Muni Bud-[C] dha. 


  [yotuwp type="keyword" id="Tôn Kính Phật (Song of Homage To Buddha) – HỢP CA" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: