Tôi bên đời (nhạc Quỳnh Lệ, thơ Nguyễn Ngọc Hạnh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Còn lại [Em] gì trong tôi đêm [G] nay
Chiều hoang [Am] vu [B7] chút nắng cuối [Em] ngày
Chẳng níu [D] được màu hoàng hôn [Am] ấy
Còn lại [D] gì trong tôi đêm [B7] nay.

Còn lại [Em] gì trong tôi đêm [G] nay
Hạnh phúc [C] như ngọn [B7] sóng vỗ [Em] bờ
Hạnh phúc mong [D] manh trôi theo giấc mơ êm [Am] ái
Để một [B7] ngày sóng dội vào [Em] thơ.

Còn lại [Em] gì còn lại [G] gì trong tôi đêm [D] nay
[Am] Tôi bên đời [C] em tựa như chiếc [Em] bóng [B7]
Thầm lặng chở [D] che thầm lặng sẻ [C] chia
Như giọt mưa [Am] thơm lay động hồ [B7] đầy.

Còn lại [Em] gì còn lại [G] gì trong tôi đêm [D] nay
[Am] Em bên đời [C] tôi bầu trời tình [B7] yêu
Mênh [Am] mông lời biển [F] sâu lung [G] linh câu thơ [C] vui
[D] Em như áng mây [Am] bay không rực rỡ cầu [B7] vồng
Mây soi vào đời tôi long lanh biếc [Em] xanh.

Còn lại [Em] gì trong tôi đêm [G] nay
[Am] Em là bốn [Em] mùa hạnh [C] phúc
Cho [A] tôi mật ngọt đắm [B7] say
Cho [Am] tôi hơi ấm nồng [C] nàn
[D] Nhưng chưa qua hết đò [B7] ngang
Làm [Em] sao hiểu [C] hết đời sông [Am] dọc
Còn lại [B7] gì trong tôi đêm nay
Còn lại [Am] gì trong tôi đêm [Em] nay.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: