“Toát lên niềm hứng thú với 5 10 15 20: Bí mật gì đằng sau những con số này?”


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Có một tác phẩm âm nhạc đầy kích thích mà bạn không thể bỏ qua! #âmnhạc #kíchthích #tácphẩmmới

5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 Ký túc [A]buồn lắm em [Bm]ơi nửa đêm gãi [E]ghẻ mà như là gảy [A]đàn Hắc [A]lào là bệnh ngoài [Bm]da phải bôi i [E]ôt mà pha với [A]cồn Thương [A]chàng nàng mới hỏi [Bm]thăm nàng mua thuốc [E]DEP về bôi cho [A]chàng   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 Thúy [A]Kiều là chị thúy [Bm]vân ăn no tắm [E]mát, ra sân mà đọ [A]đùi đùi [A]kiều vừa trắng lại vừa [Bm]to đùi vân tuy [E]nhỏ, nhưng mà lắm [A]lông   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 yêu [A]em, a dắt em vào ca [Bm]bin vào ca [E]bin, anh bóp còi bin [A]bin yêu [A]em, a dắt em lên bờ [Bm]đê lên bờ [E]đê, anh biến thành con [A] yêu [A]em a dắt em lên tầng [Bm]2 lên tầng [E]2, 2 đứa mình lai [A]rai yêu [A]em, anh dắt e lên tầng [Bm]3 lên tầng [E]3, a biến thành con [A]ma yêu [A]em, a dắt em lên tầng [Bm] lên tầng [E]tư, 2 đứa mình rất [A]   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 ai [A]ơi, chớ lấy chồng [Bm]gầy nửa đêm thức [E]giấc tưởng mình ôm [A]cây ai [A]ơi chớ lấy chồng [Bm] đến khi nó [E]chết quan tài chữ [A]U   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 cái [A]giường, có 9 cái [Bn]chân 4 chân dưới [E]đất, 5 chân trên [A]giường cái [A]giường có 4 cái [Bm]chân nửa đêm cót [E]két còn 3 chân [A]giường cái [A]giường còn 3 cái [Bm]chân nửa đêm cót [E]két còn 2 chân [A]giường cái [A]giường, còn 2 cái [Bm]chân nửa đêm cót [E]két, còn lại 1 [A]chân cái [A]giường, còn 1 cái [Bm]chân nửa đêm cót [E]két, vẫn còn 1 [A]chân   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 chưa [A]đi chưa biết sài [Bm]gòn đi r mới [E]biết ko còn 1 [A]xu chưa [A]đi chưa biết tân [Bm] đi r mới [E]biết gái lì hơn [A]trâu chưa [A]đi chưa biết diễn [Bm]châu đi r mới [E]biết ruồi bâu đầy [A]người   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 chưa [A]đi chưa biết cửa [Bm]ông đi r mới [E]biết toàn mông với [A]giò chưa [A]đi chưa biết cửa [Bm] đi r mới [E]biết toàn giò với [A]mông   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 chưa [A]đi chưa biết đồ [Bm]sơn đi r mới [E]biết không hơn là đồ [A]nhà đồ [A]nhà bằng cái lá [Bm]đa đồ sơn bằng [E]cái bàn là liên [A]   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 anh [A]đi công tác [Bm]plây ku dài dằng [E]dặc đêm ngày nhớ [A]em thu [A]đi để lại lá [Bm]vàng anh đi để [E]lại cho nàng thằng [A]ku mùa [A]thu nối tiếp mùa [Bm]thu thằng ku nối [E]tiếp thằng ku mà ra [A]đời   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 chồng [A]người đánh bắc dẹp [Bm]đông chồng em ngồi [E]bếp giương cung mà bắn [A]ruồi vợ [A]người khuya sớm tào [Bm]tần vợ em vừa [E]dốt vừa đàn lại vừa [A]ngu ước [A]gì em biến thành [Bm]xôi còn anh là [E]gà anh ngồi lên [A]xôi ước [A]gì em biến thành [Bm]cau để anh là [E]bẹ ôm cau cả [A]ngày   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 thịt [A]gà phải có lá [Bm]chanh đàn ông là [E]phải sở khanh đôi ba [A]lần con [A]bò, có 1 cái [Bm]ngu đàn ông 1 [E]vợ là ngu hơn [A]   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 bánh [A]mì phải có ba [Bm] bàn bà là [E]phải có dê ở trong [A]người yêu [A]em không biết để [Bm]đâu để trong nòng [E]súng lâu lâu a bóp [A] yêu [A]em ko biêt để [Bm]đâu để trong lỗ [E]mũi lâu lâu a hắt [A]   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 bướm [A]đồng động đến là [Bm]bay bướm nhà động [E]đến lăn quay ra [A]giường chim [A]đồng động đến là [Bm]bay chim nhà động [E]đến càng ngày nó càng [A]to   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 qua [A]cầu cầu bắc qua [Bm]sông cầu tre lắc [E]lẻo gập gềnh mà khó [A]đi khó [A]đi a dắt bé [Bm]đi a đi bộ [E]đội bé đi mà lấy [A]chồng lấy [A]chồng từ thuở [Bm]13 anh chê bé [E]nhỏ bé chưa mà biết [A] bây [A]h 19 đôi [Bm]mươi em nằm dưới [E]đất chồng lôi em lên [A]giường   5 [A]10 15 [Bm]20, 3 [E]10 là đúng [A]30 5 [A]10 15 [Bm]20, 3 10 con [E]gái bây h phải cho nghe 5 [A]10.

The post 5 10 15 20 appeared first on Hop Am Chuan.

[yotuwp type="keyword" id="“Toát lên niềm hứng thú với 5 10 15 20: Bí mật gì đằng sau những con số này?”" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: