Tinh-Thien-thu-cua-Nguyen-Thi-Mong-Thuong-Tran-Thien-Thanh-outside-1.jpg


b (Giáng) # (Thăng)
x2

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *