Tiếng vọng đồi thông ❤️ Bài viết Tiếng vọng đồi thông


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0 (0) 1. Đồi [Am] thông giờ đây vắng hẳn cuộc [C] vui ngày xưa vắng cả hai [Am] người
Bày [F] ra còn [G] bao lắm cảnh đổi [Dm] thay làm [G] cho kém đi màu [C] tươi [Am]
Vừa [Dm] qua một đêm chớp bể mưa [F] nguồn mịt [G] mù lá rụng hoa [Am] rơi
Trời [G] vô tình không thương người con [F] gái mang [G] theo trong giờ phút [C] cuối

2. Để [Am] cho tàn cơn vĩnh biệt đồi [C] thông nàng đi chuyến này không [Am] về
Đàn [F] chim nỉ [G] non khóc ròng vì [Dm] xa rồi [G] đây hót ai ngồi [C] nghe [Am]
Ngàn [Dm] hoa dù tươi dẫu nở muôn [F] phần dịu [G] dàng cũng chẳng người [Am] khen
Nàng [G] đi tuổi xuân đang độ chín [F] tới thơ [G] ngây khi già chưa [Am] đến.

ĐK: Phút [G] giây tàn [F] cuối khiến [C] xui nàng [Am] không thấy mặt người [C] yêu [Am]
Trước [Dm] cơn lìa [C] xa đất [F] trời u [G] buồn xót một kiếp [E7] hoa
Ít [G] lâu người [F] cũ có [C] hôm về [Am] thăm đến mộ thở [C] than [Am]
Nhớ [Dm] thương nhiều [C] lắm thế [F] rồi theo [G] nàng đi về bên [Am] kia.

3. Đời [Am] ôi ngổn ngang những chuyện dở [C] dang tình yêu sớm nở mau [Am] tàn
Ngày [F] qua rồi [G] đêm hết buồn lại [Dm] vui mộng [G] kia kết nên rồi [C] tan [Am]
Người [Dm] xưa giờ đây đã hẳn không [F] còn mà [G] thành gió bụi thời [Am] gian
Đời [G] như làn mây khi gặp cơn [F] gió tan [G] đi trôi vào sương [Am] khói.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Prev 1 of 1863 Next Prev 1 of 1863 Next Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *