Tiếng hát những đêm không ngủ (Phạm Tuyên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Âm vang bao [Dm] tiếng ca truyền [C] đi trong màn [Dm] đêm
Bập bùng lửa căm hờn hoà với tiếng hát [Gm] bừng lên
Ta đi khơi [C] sáng thêm ngọn đuốc thiêng từ [A] bao đời
Lời ca bốc lửa đấu tranh sáng lên ngời [Dm] ngời

Dậy mà [Dm] đi, đồng bào ơi! dậy mà [C] đi, đồng bào [A] ơi
Mẹ Việt [Dm] Nam, có biết [C] chăng, giờ này đàn con đã lên [F] đường
Vượt rào [Bb] gai dẫu khói mù vẫn [A] đi
Máu đã chảy sân [Bb] trường, càng giữ [C] ta bền [F] chí

Tuổi trẻ [Dm] ơi, giữ ước [C] mơ, độc lập tự do, vẫn cao [F] cờ
Cả miền [Bb] Nam bão đã nổi khắp [A] nơi
Đánh Mỹ Ngụy tơi [Bb] bời, giành cuộc [C] sống đẹp [Dm] tươi

Đêm nay ta [Dm] hát lên bài [C] ca Việt [Dm] Nam
Như ta đang cất cao tiếng hát giữa những [Gm] trại giam
Bên nhau vai [C] sát vai cùng hát vang lời [A] nước non
Dù cho máu đổ quyết tâm giữ vững lòng [Dm] son

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: