Thời thế luôn công bằng (Nhạc chế – Lời Việt: Danh Tuấn Trung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Into: [Am] [Am] -[F] [G] [C] -[Am] [Em] -[F] [G] -[Am]

[Am] Nghèo khó hay sang giàu thì kết [F] thúc như [G] nhau mà [Am] thôi
[F] Đều nhắm mắt xuôi [G] tay tận mộ đáy [C] sâu [E7]
Bạn hãy [F] sống, sống lương [G] tâm, đừng gian [C] dối – hay ám [Am] hại
Vì nhân [F] quả chẳng bỏ [G] qua ai tà [Am] ma

[Am] Thời thế luôn công bằng đời ai [F] chẳng nguy [G] nan lầm [Am] than
[F] Mình phải cố vươn [G] lên thì trời mới [C] ban [E7]
Đừng ganh [F] ghét ai hơn [G] mình, mà hãy [C] sống cho nghĩa [Am] tình
Tự tin [F] bước trước khó [G] khăn mới thành [Am] công

ĐK: Giàu nghèo đều [Am] có chông gai giăng đầy
Mình trong hoàn [F] cảnh giống như [G] họ mới [C] thấy
[Dm] Dâu ai cho tiền không ai bao giờ
Nghèo và [F] sang đôi tay ai cũng làm [G] giống nhau

Vậy khi nhìn [Am] thấy ai đang sang giàu
Thì ta càng [F] cố gắng chứ [G] đừng ganh [C] ghét
[Dm] Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn
Thì oán [F] trách cũng thế [G] thôi [Em] nếu không [Am] giàu sang

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: