Thế kỷ buồn – Tâm – Hợp âm Em – Tâm,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

capo 4

 
[Em] Có cái [D] tôi
Nhìn [Am] quanh vẫn cứ
lạc [Bm] long với người [Em] đời
Có bước [D] chân
của [Am] ai nhỏ bé
vừa [Bm] qua dãy thiên [Em] hà
 
Thấy tôi đang đứng chông [D] chênh
[Em] giữa cuộc đời lắm thứ [D] điên
 
Nhưng cố thoát ra mà không [Am] xong
[D] Nên cứ phải yêu loài [Em] người
 
[Em] Tìm kiếm chút thương trong lời cay [Am] đắng
[Em] Đập phá hết những hoang đường gian [Am] dối
[Em] Người nói lũ chúng tôi thật nhỏ [Am] bé
[A] Cây ngay giờ đây
chết thẳng [Em] hàng
 
 
[Em] Có cái [D] tôi,
[Am] nhìn tới nhìn lui
nhìn [Bm] sao cũng vẫn [Em] buồn
Có mấy [D] ai
[Am] Mà thương được những [Bm] thứ không giống [Em] mình
 
Tóc tôi nay cũng chẳng [Am] còn [Bm]
[Em] Gái hay trai cũng chẳng [Am] màng
 
[E] Nhưng tôi buồn khi thấy người [D] đau
[E] Cô đơn rồi trôi hết một [Em] đời.
 
[Em] Tìm kiếm chút thương trong lời cay [Am] đắng
[Em] Đập phá hết những hoang đường gian [Am] dối
[Em] Người nói thế kỷ này thật u [Am] tối
[D] Nhưng tôi còn tin
nắng còn [Em] vàng.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: