Thánh kinh âm nhạc – 1906 , George C. Stebbins – Hợp âm C – Như Trang, Thanh Trúc, Yến Trang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

capo 1

 
1. Đương cơn [C] sóng lo buồn lớp [Dm7] lớp tuôn
Khi đau [G] đớn như dòng nước [C] cuốn
Kia nghe [Am7] tiếng âm [A7] nhạc thánh [Dm] quốc vang
Lòng tươi [G] sáng, sầu [G7] não tiêu [C] tan.
 
Điệp Khúc:
Quý báu [F] bấy âm [G/B] nhạc Kinh [C] Thánh này
Tiên Tri [Am] thánh dân [A7] nghe tường [Dm7] thay
Khi đớn [G] đau ban [G/F] hy vọng [Em] dường bao [Am7]
Thánh Kinh [Dm7] âm nhạc [G] rất thanh [C] cao!
 
2. Nghe văng [C] vẳng: “Ta hằng ở [Dm7] với ngươi, ”
Nghe lanh [G] lảnh: “Ngươi đừng bối [C] rối, ”
Nương bên [Am7] Đấng ta [A7] toàn tín [Dm] bấy lâu
Còn chi [G] khiến lòng [G7] phải lo [C] âu?
 
3. Anh [C] lâm phải con đường bế [Dm7] tắc chăng?
Jêsus [G] lấy mắt hằng dắt [C] dẫn
Nay anh [Am7] há lo [A7] buồn núng [Dm] đức tin?
Jêsus [G] đáp lời [G7] trước khi [C] xin.
 
4. Anh mê [C] mỏi chăng? Lời Chúa [Dm7] chớ quên
“Ai đang [G] mỏi mê, này hãy [C] đến.”
Anh đang [Am7] rối reng [A7] ngày sắp [Dm] đến ư?
Ngài ban [G] sức càng [G7] sống dinh [C] dư.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: