Tháng Ba (Trương Văn Thi) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tháng [C] ba nhè nhẹ thoi [G] đưa
Hoa [Am] vàng mấy độ lôi [F] xưa mỏi [Em] mòn
Ta [Am] về nhặt những héo [Dm] hon
Soi [G] gương tỉnh ngộ mất [G7] còn dương [C] gian

Tháng [Em] ba mùa đến vội [Am] vàng
Dang vòng tay [F] đón muôn ngàn cung [Bb] tơ
Trời [F] xanh màu nắng nên [Em] thơ
Thông reo trước [F] gió ngẩn [G7] ngơ mây [C] bay
Chiều [Am] vàng Gia Nghĩa thơ [Dm] ngây
Bên hiên tiếng [F] hát đựng [G7] đầy hương [C] hoa.

Tháng [Em] ba trăng sáng trong [Am] ngần
Em ngồi may [F] áo anh lần câu [Bb] ca
Tìm [F] trong mộng ước bao [Em] la
Gieo nhân thế [F] thái ngọt [G7] ngào yêu [C] thương
Hòa [Am] vào phố núi trong [Dm] sương
Nghe chuông tỉnh [G7] thức nẻo đường hư [C] vô.

Bước [C] chân về cội thênh [G] thang
Cho [Am] mình kết ngộ chữ [F] duyên ở [Em] đời
Biết [Am] rằng mộng ảo chơi [Dm] vơi
An [G] nhiên tấc dạ giữ [G7] ngời tâm [C] thanh.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: