Thách đố thương đau (nhạc Ngô Tín, thơ Đặng Phú Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Suft : [G] [Em] [C] [D7] [G]

(Nam) Ta dạo đồi [G] thông, gặp nàng tiên [Bm] nhỏ [Em]
Nằm ngủ trong [G] lòng [Em] mộ đá xanh [Bm] xao
Con mắt có [C] đuôi [Am] quẫy tràn dâu [Am] bể
Ta như loài [D7] thú, rậm rực tình [Am] yêu
Nát nhàu ân [C] sũng, thật là hồn [G] nhiên

Slow
(Nữ )Ta bàn tay [Gm] thưa , một khối u [Cm] sầu
Xin hiến cho [Gm] đời , dòng nhạc thấm [D#] đau
Đau anh đau [Cm] em , đau loài dã [[Cm] thú
Đau người đau [C#] đời , đau cả thần [Gm] tiên

Boston
(Nam)Tội nghiệp tình [Gm] yêu, đêm khuya mộng mị
Thấy mình có [Dm] nhau , bình minh thức [Cm] dậy
Thấy mình mất [Gm] nhau
Tội nghiệp tình [A#] yêu ,đêm khuya mộng [Gm] mị
Thấy mình có [Dm] nhau , bình minh thức [Cm] dậy
Thấy mình mất [Gm] nhau

slow rock [G]
(Nam & Nữ) hát bè
Nhưng rồi một [Em] ngày, thực sự mất [C] nhau
Nhưng rồi một [Am] ngày, thực sự mất [D7] nhau
Thách đố thương [C] đau, để mãi yêu [G] nhau

Nhưng rồi một [Em] ngày, thực sự mất [C] nhau
Nhưng rồi một [Am] ngày, thực sự mất [D7] nhau
Thách đố thương [C] đau để mãi yêu [G] nhau

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: