Tầng thượng 102 (Thành Luke) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Intro: [E] [B] [A] [E] [B] [A] [E]

[E] Nhìn mây bay
Bay đến khu rừng [B] già
[A] Nhìn ánh sáng
Trốn phía sau toà [E] nhà

[E] Ngày trôi qua nhanh
Hay [B] ngày còn chưa tới?
[C#m] Ngày chờ đợi ai về
[A] Đến đây [B] đón em [E] về

[E] Rồi trong đêm
Ta thấy cả bầu [B] trời
[A] Và ngày đó
Ta sẽ thôi chờ [E] đợi

[E] Ngày trôi qua nhanh
Hay [B] ngày còn chưa tới?
[C#m] Ngày chờ đợi ai về
[A] Đến đây [B] đón em [E] về

[E] Nhìn xung quanh
Ai cũng đang thật [B] vội
[A] Nhìn sau lưng
Ai đã đi thật [E] rồi

[E] Ngày trôi qua nhanh
Hay [B] ngày còn chưa tới?
[C#m] Ngày chờ đợi ai về
[A] Đến đây [B] đón em [E] về

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: