Tâm tình con dâng 3 (Mai Khanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[D] Dâng lên, này con dâng lên. [F#m] Lời kinh câu [Em] ước nguyện. [Em7]
Của lễ rất [A] vẹn tuyền cùng bao mơ [D] ước, rất dễ [A] thương.

[D] Hương thơm, quyện lời ca bay, [F#m] tỏa lan trong [Em] đất trời. [Em7]
Ôi Chúa trên [A] cao vời nguyện thương nhận [D] lấy, chớ chấp [A] chi [D] con đây. [D7]

[G] Cha khoan nhân đầy vị tha.
[Gm] Yêu thương ta đành hiến [D] thân.
[F#m] Rửa tội đời bao xót [G] xa.
Để [Em] ta nên con Ngài mãi [A] mãi.

Thì [G] nay con dâng hết lên [F#m] Chúa.
Trọn tuổi [F#m7] xuân và cuộc sống đi [Bm] tới.

Mọi công [G] lao, kết nên bao [F#m] đóa hồng.
Mọi hy [G] sinh, kết nên sâu [Bm] chuỗi ngọc [A] dâng [D] Ngài.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: