Tâm tình con dâng 1 (Mai Khanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Với [E] bao tâm tình này con kính [B] dâng lên Ngài,
đời [A] con đây tiến [B] dâng lên Ngài tất [E] cả.
Chúa [E] luôn ở cùng dù bao khổ [B] đau trên đời
vụt [A] tan đi ánh [B] dương chiếu soi bình [E] an. [E7]

ĐK. Kỳ [A] công Cha ban cho [B] thế giới lãnh phúc [G#m] ân bao la tuyệt [C#m] vời,
này con [F#m] dâng lên Cha bánh [B] trong sạch [E] tinh, [E7]
lòng [A] Cha bao dung như [B] suối nước mát tưới [G#m] tiêu cho xanh ruộng [C#m] đồng,
này rượu [F#m] thơm con dâng dám [B] mong Cha nhận [E] cho.

2. Trái [E] thơm ngọt lành này con kính [B] dâng lên Ngài,
cùng [A] bao nhiêu trái [B] tim mang đầy nhiệt [E] huyết.
Tiếng [E] ca tiếng cười cùng bao nỗi [B] vui nỗi buồn.
Ngài [A] khoan dung dám [B] mong xin Ngài nhận [E] cho. [E7]

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: