Tam Thốn Thiên Đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST) – Nghiêm Nghệ Đan


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Tam Thốn Thiên Đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST)
 • Ca sỹ: Nghiêm Nghệ Đan
 • Điệu:chọn điệu
  Giáng (b)
  Hợp âm: Em
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Hợp âm viết ở Tone [Em]  
   
  [C] Tíng zài [D] zhè lǐ bù gǎn [Em] zǒu xià qù 
  [C] …Ràng bēi [D] shāng wú fǎ [Em] shàng yǎn 
  [C] …Xià yī [D] yè nǐ qīn shǒu [Bm] xiě shàng de lí [Em] bié 
  [C] …Yóu bù de [D] wǒ jù [Em] jué 
   
  [C] …Zhè tiáo lù [D] wǒ men zǒu deù [Bm] tài cōng [Em] máng 
  [Am] …Yǒng bào zhe [D] bìng bù zhēn shí [G] de yù wàng 
  [C] …Lái bù jí , [D] děng bù jí [Bm] huí tóu xīn [Em] shǎng 
  [Am] …Mù lán [D] xiāng zhē bù [Em] zhù shāng 
   
  Bù zài [C] kàn 
  Tiān [D] shàng tài yáng tòu [Bm] guò yún cǎi de [Em] guāng 
  Bù zài [C] zhǎo 
  Yuē [D] dìng le de tiān [G] táng 
  Bù zài [C] tàn 
  Nǐ [D] shuō guò de rén [Bm] jiān shì shì wú [Em] cháng 
  Jiè bù [C] dào de sān [D] cùn rì [Em] guāng 


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: