Quà tình yêu (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quà tình yêu
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khi em tổn thương anh ở đâu (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khi em tổn thương anh ở đâu
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu một người không yêu (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu một người không yêu
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân an khang (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân an khang
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Để anh phía sau em (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Để anh phía sau em
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh quan trọng nhất (Tường Quân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh quan trọng nhất
Tác giả: Tường Quân
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trắng Tay Mới Nên Người (Chợ Đời 2) – Tường Quân – Hợp âm C#m – Đường Hưng, Tào Lữ Phụ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trắng Tay Mới Nên Người (Chợ Đời 2).
Tác giả: Tường Quân
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C#m
Ca sỹ trình bày: Đường Hưng, Tào Lữ Phụ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nước Mắt Đóng Băng – Tường Quân – Hợp âm Dm – Hồ Quang Hiếu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nước Mắt Đóng Băng.
Tác giả: Tường Quân
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Hồ Quang Hiếu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh Sẽ Sống Tốt Thôi – Nhạc Hoa Lời Việt , Tường Quân – Hợp âm G – Lưu Nhược Ni,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Sẽ Sống Tốt Thôi.
Tác giả: Nhạc Hoa Lời Việt , Tường Quân
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Lưu Nhược Ni,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người Khóc Cùng Anh – Tường Quân – Hợp âm Dm – Hồ Quang Hiếu, Ribi Sachi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Người Khóc Cùng Anh.
Tác giả: Tường Quân
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Hồ Quang Hiếu, Ribi Sachi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: