Khói lam chiều (Lan Đài) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói lam chiều
Tác giả: Lan Đài
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng thời gian (nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng thời gian
Tác giả: nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xác pháo nhà ai (Lê Dinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xác pháo nhà ai
Tác giả: Lê Dinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật ký cho em (Đoàn Linh & Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật ký cho em
Tác giả: Đoàn Linh & Hoài Linh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gọi đời (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gọi đời
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thần Kinh thương nhớ (Thế Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thần Kinh thương nhớ
Tác giả: Thế Minh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quà cưới cho em (Tuấn Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quà cưới cho em
Tác giả: Tuấn Hải
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hình ảnh một buổi chiều (Lâm Tuyền & Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hình ảnh một buổi chiều
Tác giả: Lâm Tuyền & Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa thu không bao giờ chết (Trần Văn Bùi – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa thu không bao giờ chết
Tác giả: Trần Văn Bùi – năm: 1971
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trà hoa nữ (Trần Thiện Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trà hoa nữ
Tác giả: Trần Thiện Thanh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: