Khói lam chiều (Lan Đài) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói lam chiều
Tác giả: Lan Đài
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiếng thời gian (nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiếng thời gian
Tác giả: nhạc Lâm Tuyền, thơ Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xác pháo nhà ai (Lê Dinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xác pháo nhà ai
Tác giả: Lê Dinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật ký cho em (Đoàn Linh & Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật ký cho em
Tác giả: Đoàn Linh & Hoài Linh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gọi đời (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gọi đời
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thần Kinh thương nhớ (Thế Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thần Kinh thương nhớ
Tác giả: Thế Minh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quà cưới cho em (Tuấn Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quà cưới cho em
Tác giả: Tuấn Hải
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hình ảnh một buổi chiều (Lâm Tuyền & Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hình ảnh một buổi chiều
Tác giả: Lâm Tuyền & Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa thu không bao giờ chết (Trần Văn Bùi – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa thu không bao giờ chết
Tác giả: Trần Văn Bùi – năm: 1971
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trà hoa nữ (Trần Thiện Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trà hoa nữ
Tác giả: Trần Thiện Thanh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kinh chiều (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kinh chiều
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mái tranh chiều (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mái tranh chiều
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều cố đô (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều cố đô
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cái trâm em cài (Hoàng Thi Thơ – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cái trâm em cài
Tác giả: Hoàng Thi Thơ – năm: 1971
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày tựu trường (Thanh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày tựu trường
Tác giả: Thanh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đành quên sao (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đành quên sao
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người đã đi rồi (Nguyễn Hữu Thiết) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người đã đi rồi
Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gió núi mưa rừng (Huỳnh Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gió núi mưa rừng
Tác giả: Huỳnh Anh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiếc lá rơi (Phạm Thế Mỹ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiếc lá rơi
Tác giả: Phạm Thế Mỹ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày mai nếu em lấy chồng (Huy Thanh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày mai nếu em lấy chồng
Tác giả: Huy Thanh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu ngày mai anh chết (Lê Dinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu ngày mai anh chết
Tác giả: Lê Dinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bốn màu áo (Anh Thy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bốn màu áo
Tác giả: Anh Thy
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mai anh đi rồi (Bằng Giang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mai anh đi rồi
Tác giả: Bằng Giang
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ thành đô (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ thành đô
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thành đô ơi giã biệt (Thúc Đăng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thành đô ơi giã biệt
Tác giả: Thúc Đăng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: