Khói lam chiều (Lan Đài) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khói lam chiều
Tác giả: Lan Đài
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tà áo trinh nguyên (Lan Đài) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tà áo trinh nguyên
Tác giả: Lan Đài
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tìm về – Lan Đài , Y Vân (chọn điệu) – Hợp âm Am – Phương Dung,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tìm về.
Tác giả: Lan Đài , Y Vân
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phương Dung,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bước chân dĩ vãng – Lan Đài , Nguyễn Hiền (chọn điệu) – Hợp âm Em – Nguyễn Thảo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bước chân dĩ vãng.
Tác giả: Lan Đài , Nguyễn Hiền
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Nguyễn Thảo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hoàng hôn trong đáy mắt – Lan Đài (chọn điệu) – Hợp âm A – Huyền Châu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hoàng hôn trong đáy mắt.
Tác giả: Lan Đài
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Huyền Châu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều tưởng nhớ – Lan Đài (Điệu Boston) – Hợp âm Em – Ngọc Lan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chiều tưởng nhớ.
Tác giả: Lan Đài
Điệu nhạc: Điệu Boston
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Ngọc Lan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khói Lam Chiều – Lan Đài (chọn điệu) – Hợp âm Am – Mai Thiên Vân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Khói Lam Chiều.
Tác giả: Lan Đài
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Mai Thiên Vân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chiều Tưởng Nhớ – Lan Đài


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiều Tưởng Nhớ Sáng tác: Lan Đài (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Tìm kiếm mãi chỉ hoài công thôi Còn riêng anh tóc xanh buồn vây quanh Nhớ thương em thương mãi hoài Đường thêu hoa nay úa phai Chiều đi lặng lẽ Thương nhớ muôn …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: