Finale (Show And Prove) – BTOB – Hợp âm Em – BTOB ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Finale (Show And Prove).
Tác giả: BTOB
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: BTOB ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trở Về Bến Xưa – Nhạc Hoa Lời Việt – Hợp âm Em – D&D,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Trở Về Bến Xưa.
Tác giả: Nhạc Hoa Lời Việt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: D&D,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Highlands Song Of Ascent – Hillsong United – Hợp âm Em – Hillsong United,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Highlands Song Of Ascent.
Tác giả: Hillsong United
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hillsong United,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gửi Lại Hôm Qua – Đức Trí – Hợp âm Em – Bằng Kiều,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gửi Lại Hôm Qua.
Tác giả: Đức Trí
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Bằng Kiều,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đời là cát, Bụi là ta – Thái Kiệt – Hợp âm Em – Thái Kiệt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đời là cát, Bụi là ta.
Tác giả: Thái Kiệt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Thái Kiệt,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Alcohol-Free – JYP (Park Jin Young) – Hợp âm Em – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Alcohol-Free.
Tác giả: JYP (Park Jin Young)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vanilla – LIGHTSUM(라잇썸) – Hợp âm Em – LIGHTSUM(라잇썸),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vanilla.
Tác giả: LIGHTSUM(라잇썸)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: LIGHTSUM(라잇썸),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vùng Đất Linh Hồn – The Cassette – Hợp âm Em – The Cassette,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vùng Đất Linh Hồn.
Tác giả: The Cassette
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: The Cassette,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cry For Me (English Version) – JYP (Park Jin Young) – Hợp âm Em – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cry For Me (English Version).
Tác giả: JYP (Park Jin Young)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

SOS – Dahyun (TWICE) – Hợp âm Em – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

SOS.
Tác giả: Dahyun (TWICE)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Baby Blue Love – Nayeon (TWICE) – Hợp âm Em – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Baby Blue Love.
Tác giả: Nayeon (TWICE)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

First Time – Jihyo (TWICE) – Hợp âm Em – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

First Time.
Tác giả: Jihyo (TWICE)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai mì Quảng không? – Trần Phú Thiên – Hợp âm Em – Tố My,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai mì Quảng không?.
Tác giả: Trần Phú Thiên
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Tố My,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin cho hôm nay trôi đi – Hoàng Quyên – Hợp âm Em – Hoàng Quyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin cho hôm nay trôi đi.
Tác giả: Hoàng Quyên
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hoàng Quyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngân Hà Và Vì Sao (银河与星斗) – Lý Quân Cách , Lưu Tư Tình – Hợp âm Em – Yihuik (Dĩ Tuệ – 苡慧),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngân Hà Và Vì Sao (银河与星斗).
Tác giả: Lý Quân Cách , Lưu Tư Tình
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Yihuik (Dĩ Tuệ – 苡慧),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Vô Tình Lạc nhau – Phi SaiG – Hợp âm Em – Lại Kim Huấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Vô Tình Lạc nhau.
Tác giả: Phi SaiG
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Lại Kim Huấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin Chúa viếng thăm – NA – Hợp âm Em – Trịnh Tý Quang, Phạm Thị Thu Sang,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Xin Chúa viếng thăm.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Trịnh Tý Quang, Phạm Thị Thu Sang,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chẳng Cần Đúng Sai – Hồ Phong An – Hợp âm Em – Hồ Phong An,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chẳng Cần Đúng Sai.
Tác giả: Hồ Phong An
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hồ Phong An,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

silent scream – Anna Blue – Hợp âm Em – Anna Blue,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

silent scream.
Tác giả: Anna Blue
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Anna Blue,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đoạn tuyệt nàng đi (Thương người không thương 2) – Phát Huy T4 – Hợp âm Em – Phát Huy T4,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đoạn tuyệt nàng đi (Thương người không thương 2).
Tác giả: Phát Huy T4
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Phát Huy T4,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô Xuân – Phạm Toàn Thắng – Hợp âm Em – Phạm Toàn Thắng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cô Xuân.
Tác giả: Phạm Toàn Thắng
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Phạm Toàn Thắng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Magic – Thanh Duy – Hợp âm Em – Thanh Duy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Magic.
Tác giả: Thanh Duy
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Thanh Duy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Do Em Vụng Về – Khởi Phong – Hợp âm Em – Võ Kiều Vân,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Do Em Vụng Về.
Tác giả: Khởi Phong
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Võ Kiều Vân,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đơn Phương Là Tổn Thương – Wendy Thảo – Hợp âm Em – Wendy Thảo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đơn Phương Là Tổn Thương.
Tác giả: Wendy Thảo
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Wendy Thảo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng Như Thế Nữa – Hưng Rii – Hợp âm Em – Hưng Rii,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đừng Như Thế Nữa.
Tác giả: Hưng Rii
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hưng Rii,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: