Chờ Anh Trên Đồi – Vũ Vĩnh Phúc – Hợp âm Am – Sơn Túi Đỏ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Chờ Anh Trên Đồi.
Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Sơn Túi Đỏ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lost Cause – NA – Hợp âm Am – Billie Eilish,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lost Cause.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Billie Eilish,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh Đang Ở Nơi Đâu – Dilan Vũ – Hợp âm Am – Quỳnh Mint,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Đang Ở Nơi Đâu.
Tác giả: Dilan Vũ
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quỳnh Mint,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Stay Gold – First Aid Kit – Hợp âm Am – First Aid Kit,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Stay Gold.
Tác giả: First Aid Kit
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: First Aid Kit,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho Em Đi – Hoàng Anh A-MP – Hợp âm Am – Hoàng Anh A-MP,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Cho Em Đi.
Tác giả: Hoàng Anh A-MP
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hoàng Anh A-MP,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Viết Cho Cuộc Tình Xa – Phạm Hưng – Hợp âm Am – Lâm Hùng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Viết Cho Cuộc Tình Xa.
Tác giả: Phạm Hưng
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lâm Hùng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng Trăng Đang Dần Trôi – Duy Mạnh – Hợp âm Am – Duy Mạnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bóng Trăng Đang Dần Trôi.
Tác giả: Duy Mạnh
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Mạnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ra Khơi Cùng Đức KiTo – Lm Trần Tuấn – Hợp âm Am – Uyên Nguyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ra Khơi Cùng Đức KiTo.
Tác giả: Lm Trần Tuấn
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Uyên Nguyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lion Cat (狮子猫) – Dụ Ngôn (喻言) – Hợp âm Am – Dụ Ngôn (喻言),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lion Cat (狮子猫).
Tác giả: Dụ Ngôn (喻言)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Dụ Ngôn (喻言),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về Với Nhau Đi – Nhạc Hoa Lời Việt – Hợp âm Am – Hoàng Tâm, Yến Tatoo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về Với Nhau Đi.
Tác giả: Nhạc Hoa Lời Việt
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hoàng Tâm, Yến Tatoo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Honey – AnhVu – Hợp âm Am – AnhVu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Honey.
Tác giả: AnhVu
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: AnhVu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Don't Fight The Feeling – Exo – Hợp âm Am – Exo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Don't Fight The Feeling.
Tác giả: Exo
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Exo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Even A Little While – Hwang Chi Yeul – Hợp âm Am – Hwang Chi Yeul,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Even A Little While.
Tác giả: Hwang Chi Yeul
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Hwang Chi Yeul,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Conversation – Sana (TWICE) – Hợp âm Am – Twice,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Conversation.
Tác giả: Sana (TWICE)
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Twice,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sad March (Mr. Sunshine OST) – NA – Hợp âm Am – Elaine (일레인),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sad March (Mr. Sunshine OST).
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Elaine (일레인),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình ca đất nước – Phan Nhân , Trần Khánh – Hợp âm Am – Quốc Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tình ca đất nước.
Tác giả: Phan Nhân , Trần Khánh
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quốc Hương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn Ơi, Mai Tôi Xa Rồi – Minh Đức – Hợp âm Am – Duy Long,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sài Gòn Ơi, Mai Tôi Xa Rồi.
Tác giả: Minh Đức
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Long,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn Phố – Minh Đức – Hợp âm Am – Duy Long,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sài Gòn Phố.
Tác giả: Minh Đức
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Duy Long,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Halzion – YOASOBI – Hợp âm Am – YOASOBI,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Halzion.
Tác giả: YOASOBI
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: YOASOBI,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nợ quê – Lê Xuân Thơm , Mạnh Thống – Hợp âm Am – Lê Anh Dũng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nợ quê.
Tác giả: Lê Xuân Thơm , Mạnh Thống
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lê Anh Dũng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Nhớ Người – Chưa biết – Hợp âm Am – Nam Em,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Nhớ Người.
Tác giả: Chưa biết
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Nam Em,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Về đâu những con đường – Phan Nguyên Anh – Hợp âm Am – Bảo Yến,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Về đâu những con đường.
Tác giả: Phan Nguyên Anh
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Bảo Yến,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

no friends – NA – Hợp âm Am – Cadmium, Rosendale,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

no friends.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Cadmium, Rosendale,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Wolf – First Aid Kit – Hợp âm Am – First Aid Kit,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Wolf.
Tác giả: First Aid Kit
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: First Aid Kit,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gặp gỡ đồng đội – Ngọc Khuê – Hợp âm Am – Quang Thái, Đức Tuấn, Ngọc Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Gặp gỡ đồng đội.
Tác giả: Ngọc Khuê
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Quang Thái, Đức Tuấn, Ngọc Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: