Suốt đời lang thang (nhạc Nguyễn Quyết Thắng, thơ Đoàn Văn Khánh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Em [G] đi giữa phố che mưa
[C] Mắt xanh nũng [D] nịu
Gió đùa áo [G] bay ơ. ..ơ.. …hờ
Tôi [G] đi bước ngắn bước dài
[D] Bước cao bước [C] thấp
[D] Bước hoài dưới [G] mưa

Coi [Em] như lần trở lại này
[G] Con chim xanh [D] vỗ
Con chim xanh [C] vỗ cánh bay lên [G] trời
Bên [Em] hàng lá ngủ yên [D] vui.
Treo nghiêng chiếc bóng bồi hồi phố [G] khuya

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: