Stand By Me – Seal


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Stand By Me
 • Ca sỹ: Seal
 • Điệu:Điệu Boston Giáng (b)
  Hợp âm: A
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Intro [A F#m D E7 A
  ]  

  Verse 1 
  [A] When the night, has come. [F#m] And the land is dark. 
  And the [D] moon, is the [E7] only light we'll [A] see. 
  Oh I [A] won't, be afriad, no I [F#m] won't be afriad 
  just as [D] long as you [E7] stand, stand by [A] me. 

  Chorus: 
  So darlin' darlin' [A] stand by me. Oh [F#m] stand by me. 
  Oh [D] stand, [E7] stand by me, [A] stand by me 

  Verse 2 
  If the [A] sky, that we look [F#m] upon, should tumble and fall. 
  And [D] the mountains [E7] should crumble to the [A] sea. 
  I won't [A] cry, I won't cry, no [F#m] I won't shed a tear 
  just as [D] long as you [E7] stand, stand by [A] me 
   
  Chorus: 
  And darlin' darlin' [A] stand by me. Oh [F#m] stand by me. 
  Oh [D] stand, [E7] stand by me, [A] stand by me 
   
  [A] Whenever you're in trouble won't you stand by me 
  Oh now [F#m] stand by me 
  Oh [D] Stand now [E] Stand by me, [A] stand by me 


  [yotuwp type="keyword" id="Stand By Me – Seal" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: