Sonate tình yêu (Nguyễn Trung Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

[Em] Mắt em như suối, mi em là rừng
Đất nước trời [Am] mây như hoà [Bm] cùng với [Em] em
[Em] Cánh dân chơi thì nói bằng lời
Trái tim này [Am] tỏ tình bằng [Bm] melo-[Em] dy

[Em] Cây cũng cười vui, thú cũng gật đầu
Đứng giữa đại [Am] ngàn làm một [Bm] bàn D-[Em] J
[Em] Vang những bài ca, đánh những bài nhạc
Nhắn với cuộc [Am] đời lời tỏ [Bm] tình tôi yêu [Em] em

[Em] Tay đeo HubLot, chân đi Nike
Bước giữa trời [Am] mây anh là [Bm] một điểm [Em] tô
[Em] Cánh trai hư thì hót bao điều
Trái tim [Am] này hỏi [Bm] rằng em ăn cơm [Em] chưa

[Em] Cây cũng cười vui, thú cũng gật đầu
Đứng giữa đại [Am] ngàn làm một [Bm] bàn D-[Em] J
[Em] Vang những bài ca, đánh những bài nhạc
Nhắn với cuộc [Am] đời lời tỏ [Bm] tình tôi yêu [Em] em

[Am] Đứng giữa đại ngàn làm một [Bm] bàn D-[Em] J
[Em] Ha há hà ha, há ha ha hà, Há ha [Am] hà, hà [Bm] hà há [Em] ha

Hợp âm guitar sử dụng

[yotuwp type="keyword" id="Sonate tình yêu (Nguyễn Trung Anh) – Hợp âm bài hát" ]Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: