Siren (Tlinh & RZ Mas) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Vòng hợp âm: [Am] [F] [Dm] [E7]

[Am] …[F] Hello anh đã lâu không gặp (hi)
[Dm] Mong anh điền vào tờ khai [E7] với một thái độ chân thật
Chắc anh đã [Am] quen vùi mình vào những chốn ăn [F] chơi và cứ thế buông lơi
Mẹ anh vẫn gọi [Dm] em mỗi khi anh bặt tăm hơi [E7] “tìm nó cho bác con ơi””

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: