Sao vội Noel (nhạc Thảo Hồ, thơ Mộc Lan – năm: 2020) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

No- el [Am] về tan tác một mùa [Em] vui
Thánh ca [Em] đó đứt [C] đoạn rồi ai [Am] nỡ
Lời nguyện [E] cầu Chúa trời chưa kịp [Am] nhớ
Ngoại đạo vô [E7] tình trở gót bước [Am] chân.

Bên hang Bê [Am] lem khấn nguyện bao [Am] lần
Mong tao [E] ngộ quì ân [C] cần trước [Am] Chúa
Nhưng giờ [Em] đây anh xa thêm lần [C] nữa
Mất nhau [E] rồi mục rữa một vết [Am] thương.

Chắc tại [Am] con hay Chúa chỉ nhầm [Em] đường
Yêu không [E] trọn mà [Dm] thương càng vương [Am] vấn
Hỡi ai [C] đó kết chi câu ước [Am] hẹn
Rồi vô [E] tâm không vun vén lời [Am thề.

Biết thế [Am] nào khi chợt [F] tỉnh cơn [Am] mê
Con đường [C] nhỏ tưởng nẻo về chung [C] lối
Dưới thánh [E] đường nguyện cùng nhau sám [Dm] hối
Chưa chung [E7] đường sao Chúa vội No-[Am] el.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: