Sao nỡ mình ơi (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Intro: [Dm] [G] [Dm] -[Am] [C] -[Am] [Dm]

Đêm [Dm] buồn lẻ bóng mình [G] tôi
Tình nỡ lìa đôi vì người ta đã phụ [Dm] tôi rồi
Chăn gối lạnh [Am] lùng, duyên nồng hai [C] đứa
Tiếng yêu [Am] ban đầu sao nỡ [Dm] phụ nhau

Vợ [Dm] chồng vẹn chữ đợi [G] mong
Người đã bội vong em sang đò rời xa [Dm] bến sông
Em vui cùng [C] ai quên tình xưa chung lối chung [Am] đường
Gửi trao mặn [C] nồng cho một [Am] người duyên nhạt tình [Dm] không
(Gửi trao mặn [C] nồng cho một [Am] người duyên nhạt tình [Dm] không)
Mình [G] ơi! Sao nỡ mình [Dm] ơi
Tình nghĩa phu [Dm] thê bao nhiêu năm chăn gối mặn nồng
Ước hẹn cùng [G] nhau sao bây giờ đành xa cách [Dm] nhau
Quên nghĩa phu [C] thê, quên câu hẹn [Am] thề
Quên nghĩa vợ [G] chồng, em thay [Am] lòng tình vội qua [Dm] sông [G] [Dm]

Đêm [Dm] buồn lặng tiếng nhạn [G] kêu
Tình lỡ buồn hiu em xa người lòng đau [Dm] bấy nhiêu
Người ta vui duyên [C] mới, anh thui thủi một [Am] mình
Vì đâu thay [G] lòng, vợ xa [Am] chồng sao nỡ mình [Dm] ơi

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: