Sáng Nắng, Chiều Mưa, Rồi Làm Sao? – Huỳnh Hiền Năng – Hợp âm Am – Lâm Vỹ Dạ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Capo 4

Thời tiết gì [Am] đây, sáng nắng chiều mưa
Sáng nắng chiều [Am] mưa là thời tiết gì đây
Thời tiết gì [Dm] đây, sáng nắng chiều mưa
Sáng nắng chiều [Am] mưa là thời tiết gì đây
Rồi giặt đồ làm [Am] sao
 
Giật quần giặt [Am] áo trời mưa sao cho sạch
Giật quần giặt [Am] áo trời mưa sao cho thơm
Đồ vừa [Dm] khô thì trời lại mưa
Giật quần giặt [Am] áo trời mưa sao cho sạch
 
Dù là bùn [Am] đất hay là vết úa màu
Dùng bột giặt [Am] chi vừa sạch vừa thơm lâu
Phải làm [Dm] sao ơi chị em
Giật quần giặt [Am] áo trời mưa sao cho sạch (dùng thử Surf chưa)
 
Ta nói nó thiệt [Am] thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Dm] thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Am] thơm thiệt sạch chẳng lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi
 
Rồi khi trời [Am] nắng trời ơi nắng cháy đầu
Mùi thơm quần [Am] áo bay luôn còn chi đâu
Chỉ còn lại [Dm] mùi cháy nắng dù em đêm ngày cố gắng
Nhưng mà quần [Am] áo không thơm làm em buồn rầu
 
Dù là bùn [Am] đất hay là vết úa màu
Dùng bột giặt [Am] chi vừa sạch vừa thơm lâu
Phải làm [Dm] sao ơi chị em
Giật quần giặt [Am] áo chồng con sao cho sạch (dùng thử Surf chưa)
 
Ta nói nó thiệt [Am] thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Dm] thơm, thiệt sạch mà thiệt thơm
Thiệt sạch mà thiệt [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Thiệt [Am] thơm thiệt sạch chẳng lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi
 
Giặt bằng gì [Am] đây, vừa sạch mà vừa thơm
Vừa sạch mà vừa [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Vừa [Dm] thơm, vừa sạch mà vừa thơm
Vừa sạch mà vừa [Am] thơm là giặt bằng Surf Surf Surf
Chẳng [Am] lo mưa nắng là chi, mưa nắng là chi
 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: