Sài Gòn vẫn mãi trong tôi (Anh Bằng & Trúc Hồ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Sài [C] Gòn ngày [C7] đó tôi [F] xa người
Bỏ [Dm] lại thành [G7] phố với bao [C] mộng mơ
Sài [C7] Gòn người tình [F] mến yêu [Em] ơi
Người đang [A7] giữ tim [Dm] tôi
Từ một [G7] kiếp sống xa [C] xôi.

Sài [C] Gòn trời rực [F] nắng ban [Em] ngày
Ðường bừng [A7] nắng em [Dm] về
Dịu dàng nón [G7] lá môi [C] cười.

Giờ [E] thì đã lỡ xa [F] nhau
Những con [E7] đường nào đã đổi [Am] tên
Những phố [D7] phường dù đã đổi [B7] thay bao [Em] lần. [G7]

Sài [C] Gòn ngày mưa hay [F] nắng
Sài [D7] Gòn giờ [G] đây xa [A] vắng
Em ơi [Dm] Sài Gòn! Em ơi [G] Sài Gòn
Vẫn [G7] mãi trong [C] tôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: