Ru tương lai buồn – Đynh Trầm Ca


b (Giáng) # (Thăng)
x2

 • Bài hát: Ru tương lai buồn
 • Sáng tác: Đynh Trầm Ca
 • Điệu:Điệu:Boston
  Giáng (b)
  Hợp âm:
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)
  1. Rồi [Dm] mai mình vẫn cô [A7] đơn
  Nằm [D7] nghe lời gió chiêu [Gm] hồn
  Nhớ [Dm] về nghìn đến lang [A7] thang
  Nghe [Gm] hồn vọng quá mênh [A7] mang

  Rồi mai máu lạnh tim [Dm] khô
  Hồn [D7] nghiêng về cõi âm [Gm] nào
  Mắt [Dm] sầu mi khép tay [A7] xuôi
  Chán người một đời không biết [Dm] vui

  ĐK: [Bb] Ôi bao nhiêu năm tôi đến trên đời [Dm] này
  Người cho tôi đau [Bb] xót đời cho tôi cay [F] đắng
  Những rẻ [Gm] khinh những hận [Dm] thù vây buộc thân [A7] tôi
  Anh xót [Dm] thêm giọt [F] lệ anh khơi [C] thêm mộ [Gm] sầu
  Anh đồng [F] loã với [A7] người với đời để [Dm] giết tôi

  2. Rồi [Dm] ra dù có mai [A7] sau
  Thì [D7] tôi đời cũng u [Gm] sầu
  Tôi [Dm] cũng đành một kiếp cô [A7] đơn
  Với [Gm] tài hoa cũng vùi [A7] chôn

  Rồi mai cửa huyệt [Dm] khơi sâu
  Và [D7] tôi nằm dưới mộ [Gm] sầu
  Nhớ [Dm] người tôi dỗ tôi [A7] nguôi
  Nhớ người tôi dỗ tôi [Dm] quên


 • Nghe bài hát Ru tương lai buồn:


  Hương Lan
  F#m


  Lệ Thu (trước 75)
  Dm


 • Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: