Ru em


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Để lại Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *