Quốc Ca – Tiến Quân Ca – Tốp Ca


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)
 • Bài hát: Quốc Ca – Tiến Quân Ca
 • Ca sỹ: Tốp Ca
 • Điệu:Điệu Blues
  Giáng (b)
  Hợp âm: C
  Thăng (#)

  (Tăng cỡ chữ)
  x2 (Nhân đôi lời)

  Lời 1 
  Đoàn quân Việt [C] Nam đi, Chung lòng [Am] cứu quốc 
  Bước chân [F] dồn vang trên đường gập ghềnh [C] xa 
  Cờ in [C] máu chiến thắng mang hồn [Em] nước, 
  Súng ngoài [Dm] xa chen [G] khúc quân hành [D] ca. 
  Đường vinh [C] quang xây [Am] xác quân [Em] thù, 
  [F] Thắng gian [G] lao cùng [Em] lập chiến [C] khu. 
  Vì nhân [C] dân chiến [Am] đấu không [G] ngừng, 
  [Em] Tiến mau [C] ra sa [G] trường, 
  [C] Tiến [Am] lên, 
  Cùng [F] tiến [C] lên. 
  Nước non Việt [G] Nam ta vững [C] bền. 
   
  Lời 2 (Tương tự) 
  Đoàn quân Việt Nam đi, Sao vàng phấp phới 
  Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than 
  Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, 
  Đứng đều lên gông xích ta đập tan. 
  Từ bao lâu ta nuốt căm hờn, 
  Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn. 
  Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, 
  Tiến mau ra sa trường, 
  Tiến lên, 
  Cùng tiến lên. 
  Nước non Việt Nam ta vững bền. 
   


  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: